Beyaz Yakalılar İçin İş Hukuku- V

İşverence Ödenen Eğitim Giderlerinin İadesi Çalışanların yetkinliklerini artırıcı eğitimlerin sayısı giderek artmaktadır. Kimi hallerde bu eğitimin ücretini işveren öder ve karşılığında, belirli bir süre işten ayrılmama taahhütü alır. Bu taahhütün ihlali halinde eğitim giderinin iade edilmesiyle birlikte, cezai şart ödeneceği Devamı…

Beyaz Yakalılar İçin İş Hukuku- III

Rekabet Yasağı Sözleşmeleri Rekabet yasağı özetle, belli konumdaki çalışanların işverenle rekabet oluşturacak başka çalışmalarda bulunamaması anlamına gelir. Özellikle nitelikli işgücündeki yer değişikliklerinde rekabet yasağı sıkça gündeme gelmektedir. Uygulamada, rekabet yasağı sözleşmelerinde çalışanlar aleyhine cezai şartlar düzenlenmektedir. Fakat bunların kimi zaman Devamı…