KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ Kişisel Verileriniz Hakkında 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında tanımlanan Veri Sorumluları olarak, Kanun’un 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere, bulunduğunuz internet sitesine (“Site”) ilişkin işbu Aydınlatma Metnini bilginize sunmaktayız. Site’yi kullanarak, kişisel verilerinizi aşağıda belirlenen hükümler dahilinde kullanmamıza izin verdiğinizi hatırlatırız. Eğer yazılı hükümler size uygun değilse, lütfen Site’den ayrılınız. Hangi Kişisel Veriler? Site Ziyaretçilerimiz Bakımından – Yalnızca Site’yi Ziyaret Ettiğinizde Hangi Kişisel Verileriniz Toplanıyor? Cihaz/Girdi Bilgisi Siteye eriştiğiniz anda, internet protokol adresi, alan adı, internet servis sağlayıcısı, tarayıcı bilgisi, Sitede ziyaret ettiğiniz sayfalar, cihazınıza ilişkin yazılımsal veya teknik bazı bilgileri otomatik olarak toplamaktayız. Site’de yaptığınız işlemlerin saat ve tarih bilgileri de otomatik olarak toplanmakta ve saklanmaktadır. Lokasyon Siteye eriştiğiniz zaman bulunduğunuz şehir ve ülke bilgilerini görebilmekteyiz. IP Adresi IP adresiniz, internet sağlayıcınız tarafından tayin edilen ve kullanmakta olduğunuz bilgisayara özgülenen bir numaradır. Bu numara, internet sitelerine giriş yaptığınız veya erişim sağladığınız anda otomatik olarak tanımlanır ve saklanır. IP adreslerinin bu şekilde toplanması ve saklanmasındaki asıl amaç, sitelerin kullanım yoğunluğunu ve sorunları tespit ederek hizmet kalitesini artırmaktır. IP adresi bilgisi kural olarak kişisel veri niteliği taşımasa da, suç ve kabahatlerin tespiti gibi bazı istisnai durumlarda kişisel bilgileriniz ile IP adresinizin birbiriyle bağdaştırılabileceğini ve bu şekilde IP adresinizin de kişisel veri niteliği kazanabileceğini hatırlatmak isteriz. Site Üzerinden Tarafımıza Mesaj Gönderen Ziyaretçiler Bakımından: Site’nin Ana Sayfasında yer alan Bize Ulaşın kutucuğuna, ad-soyad, e-posta adresiniz ve göndermek istediğiniz mesaj içeriğini girerek bize mesaj göndermeniz halinde, anılan verileriniz otomatik olarak işlenmeye başlayacaktır. Bu verilere yalnızca Ana Sayfa’da yer alan Bize Ulaşın kutucuğu aracılığıyla mesaj göndermeniz suretiyle eriştiğimizi; bu bakımdan e-posta adresinizi, herhangi bir irade sakatlığı hali olmaksızın, bilerek ve isteyerek ilgili kutucuğa yazdığınızın kabul edileceğini ve bu sebeple işbu Aydınlatma Metni’ni de okumuş ve açıkça kabul etmiş varsayılacağınızı önemle hatırlatmak isteriz.  Hangi Amaçla Erişiyoruz? Kişisel Verileriniz,
 • Bulunduğunuz internet sitesinin gereği gibi işleyebilmesi için zorunlu olması,
 • Tarafımıza mesaj göndermeniz durumunda cevap verebilmek adına kimliğinizi tespit edebilmemiz,
 • Tarafınızla aramızdaki sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Tarafınıza sağlanabilecek hizmetlerle ilgili sözel veya dijital ortamlar aracılığı ile bilgilendirme yapılabilmesi,
 • Yapabileceğiniz şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi,
 • Veri kayıplarının önlenmesi amacıyla yedeklenmesi,
 • Sair mevzuat kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve verilerinizin yetkili idari veya adli kuruluşlarla paylaşılabilmesi
amacıyla toplanmakta, işlenmekte ve 3. kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıdaki yazılı depolama, toplama ve işleme amaçları devam ettiği ve yasalarca gerekli olduğu sürece saklanır; amaçların veya yasal yükümlülüklerin yürürlükte olmadığı anda anonimleştirilecek veya silinecektir. Verilerinizi Kime Aktarıyoruz? Kişisel verilerinizi, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde bizim adımıza işlenmesi için gereken bazı durumlarda, bilgilerinizi 3. kişilerle paylaşabiliriz. Bu 3. kişiler ile yapılacak anlaşmalar, kişisel verilerinizi maksimum düzeyde koruyacak nitelik taşıyacak ve her türlü işlemleri tarafımızca denetim altında tutulacaktır. Kişisel verileriniz, sair mevzuat kapsamında bu verileri talep etmeye yetkili kılınmış kamu kurum veya kuruluşları, mahkemeler ile ve avukatlarla denetçiler de dahil olmak üzere hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler veya iş ortaklarımızla, yapılacak gizlilik sözleşmeleri çerçevesinde, yukarıda sayılan amaçlar ile sınırlı olmak üzere paylaşılabilecektir. Kişisel Verileriniz Hakkında Neler Yapabilirsiniz?
 • Kendiniz ile ilgili Kişisel Verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen verilere ilişkin her türlü bilgiyi talep etme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini, silinmesini/yok edilmesini ve bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Sorumluluk Tarafımızca alınan tüm önlemlere rağmen, Site aracılığıyla elde ettiğimiz bilgilerin güvenliğini garanti etmenin mümkün olmadığını hatırlatmak isteriz. Bu kapsamda Site’nin kontrolü dışında kalan herhangi bir siber saldırı veya hukuka aykırı eylem neticesinde verilerinizin ele geçirilmesi, kullanılması, değiştirilmesi, 3. kişilere aktarılması, ifşa edilmesi ve benzeri işlemlere maruz bırakılması durumunda herhangi bir adli/idari sorumluluk altında olmayacağımızı hatırlatmak isteriz. Bize Ulaşın
 • Bu Aydınlatma Metni’nde bahsi geçen haklarınızı kullanmak veya kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir görüşünüzü veya sorunuzu bildirmek için, aşağıda yer alan iletişim adreslerine e-posta veya posta yoluyla iletebilirsiniz. Taleplerinizi ivedilikle yerine getirmek için en yüksek çabayı sarf edeceğiz.
 • Başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, başvuru sürecini zorlaştırmayan birtakım ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.
 • Talebinizin uygunluk durumuna ve niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, cevaplandırma sürecinde ek masrafların doğması durumunda, tarafınızdan ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.
İletişim Bilgileri Göksun Gökçe Duran – Elif Petek Özlü Adres: Remzi Oğuz Arık Mah. Şimşek Sk. No: 2 D: 56 Çankaya/ Ankara E-posta: info@yazhukuk.com Telefon: (0312) 466 2420