Beyaz Yakalılar İçin İş Hukuku- IV

Salgın Hastalıkların İş Sözleşmesine Etkisi COVID-19 sebebiyle işten çıkarmalar ve ücretsiz izinler sık görülmektedir. Salgın hastalığın personel ilişkilerinde yaratacağı başlıca sorunlar şöyle sıralanabilir: – Çalışanların salgın sebebiyle işe gitmeme hakları var mıdır? – İşten salgın sebebiyle ayrılan çalışanın kıdem tazminatı Devamı…

Beyaz Yakalılar İçin İş Hukuku- III

Rekabet Yasağı Sözleşmeleri Rekabet yasağı özetle, belli konumdaki çalışanların işverenle rekabet oluşturacak başka çalışmalarda bulunamaması anlamına gelir. Özellikle nitelikli işgücündeki yer değişikliklerinde rekabet yasağı sıkça gündeme gelmektedir. Uygulamada, rekabet yasağı sözleşmelerinde çalışanlar aleyhine cezai şartlar düzenlenmektedir. Fakat bunların kimi zaman Devamı…