Beyaz Yakalılar İçin İş Hukuku – VII – Fazla Çalışma

Fazla Çalışma ve Yılda 270 Saat Sınırlaması Çalışma süresi, 4857 sy. İş Kanunu’na göre haftada 45 saattir. Buna göre, taraflar arasında aksine bir sözleşme yoksa, belirlenen ücret haftada 45 saatlik çalışmanın karşılığıdır. İşçinin çalıştığı süre, öğle arası, çay molası gibi dinlenme sürelerinin düşülmesiyle hesaplanır. Örneğin haftada 5 gün sabah 9:00 Devamı…

Beyaz Yakalılar İçin İş Hukuku – VI – Esnek Çalışma Modelleri

Gündemdeki Esnek Çalışma Modelleri İş hukukunda esas çalışma modeli, belirsiz süreli ve tam zamanlı iş sözleşmesidir. Bunun dışında kalan modeller istisnai olup, esnek çalışma da bunlardan biridir. Esnek çalışmaya ilişkin düzenlemeler hemen her istihdam ve kalkınma paketinde önerilmekteyse de, çalışanlar yönünden hak ihlali riski doğduğundan, uzlaşma her zaman sağlanamamaktadır. Çalışma Devamı…

Beyaz Yakalılar İçin İş Hukuku- V

İşverence Ödenen Eğitim Giderlerinin İadesi Çalışanların yetkinliklerini artırıcı eğitimlerin sayısı giderek artmaktadır. Kimi hallerde bu eğitimin ücretini işveren öder ve karşılığında, belirli bir süre işten ayrılmama taahhütü alır. Bu taahhütün ihlali halinde eğitim giderinin iade edilmesiyle birlikte, cezai şart ödeneceği de düzenlenebilmektedir. Taahhütün geçerli olması için yazılı olması zorunludur. İşverenin Devamı…

Beyaz Yakalılar İçin İş Hukuku- IV

Salgın Hastalıkların İş Sözleşmesine Etkisi COVID-19 sebebiyle işten çıkarmalar ve ücretsiz izinler sık görülmektedir. Salgın hastalığın personel ilişkilerinde yaratacağı başlıca sorunlar şöyle sıralanabilir: – Çalışanların salgın sebebiyle işe gitmeme hakları var mıdır? – İşten salgın sebebiyle ayrılan çalışanın kıdem tazminatı hakkı bulunur mu? – Çalışanlar salgın döneminde seyahat görevlerini kabul Devamı…

Beyaz Yakalılar İçin İş Hukuku- III

Rekabet Yasağı Sözleşmeleri Rekabet yasağı özetle, belli konumdaki çalışanların işverenle rekabet oluşturacak başka çalışmalarda bulunamaması anlamına gelir. Özellikle nitelikli işgücündeki yer değişikliklerinde rekabet yasağı sıkça gündeme gelmektedir. Uygulamada, rekabet yasağı sözleşmelerinde çalışanlar aleyhine cezai şartlar düzenlenmektedir. Fakat bunların kimi zaman geçersiz sayıldığı veya hakim tarafından indirildiği görülmektedir. Rekabet yasağının gündeme Devamı…

Beyaz Yakalılar İçin İş Hukuku- II

İş İlişkisinde Sosyal Medya Kullanımı Yargıtay’ın 2019’da verdiği bir karar, doğrudan işyerinden söz etmiyorsa da, sosyal medya yoluyla edilen hakaretten hat sahibini de sorumlu tuttuğu için işyerleri açısından son derece önemli olmuştur: “Dosya kapsamından; davacının Facebook sayfasına sinkaflı sözler içeren mesajlar gönderildiği, suça konu mesajların gönderildiği bilgisayarların IP numaralarının davalılara Devamı…

Beyaz Yakalılar İçin İş Hukuku – I

Şirket Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmelerinde İş Sözleşmelerinin Durumu Şirketler arasında birleşme, bölünme ve tür değiştirme hareketleri sık görülmektedir. Bu hareketlerin iş sözleşmelerine etkisi Ticaret Kanunu’nda (TTK) ayrıca düzenlenmiştir. Bu hallerde Ticaret Kanunu ile İş Kanunu’nun birlikte değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca, örneğin rekabet yasağı konusunda Borçlar Kanunu’nu da incelemek gerekecektir. Toplu Devamı…