Uzaktan Sağlık Hizmetleri

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANDI  Sağlık hizmetlerine uzaktan erişim, kısıtlı bir alanda da olsa uygulanmaya başlanmıştı. Fakat hekimle uzaktan görüşme sağlamanın yasal zemini bulunmamaktaydı. 10.02.2022 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik, hekimle görüşmelerin ve muayenelerin de uzaktan erişimle yapılabileceğini düzenlemektedir. Uzaktan muayene veya teşhisi Devamı…

Hasta Dosyasının Eksik Tutulmasından Sorumluluk

Hasta dosyası tutma zorunluluğu ve dosyanın içeriği, Yatarak Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde belirlenmiştir. “Yataklı tedavi kurumu” ifadesinden yalnızca hastaneleri anlamamak gerekir. Yönetmelikte ilgili sağlık kurumları şu şekilde belirtilmiştir: Madde 4 – Yataklı Tedavi Kurumları : Hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kontrol ettirmek isteyenlerin, ayaktan veya yatarak müşahade, Devamı…