Uzaktan Sağlık Hizmetleri

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANDI  Sağlık hizmetlerine uzaktan erişim, kısıtlı bir alanda da olsa uygulanmaya başlanmıştı. Fakat hekimle uzaktan görüşme sağlamanın yasal zemini bulunmamaktaydı. 10.02.2022 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik, hekimle görüşmelerin ve muayenelerin de uzaktan erişimle yapılabileceğini düzenlemektedir. Uzaktan muayene veya teşhisi Devamı…

Beyaz Yakalılar İçin İş Hukuku – VIII

İşyerinde COVID-19 Önlemlerinin Alınmaması Sebebiyle İstifa* COVID-19 aşılarının yaygınlaşmasıyla, aşı olmayan personelin işten çıkarılıp çıkarılmayacağı sorunu ortaya çıktı. Bu konuda açık bir düzenleme veya yargı kararı henüz bulunmadığı için, olası bir yargılamanın sonuçlarını öngörmek kolay değildir. Yalnızca aşı olmamanın, somut olaya göre geçerli fesih sebebi olabileceği yönünde yakın zamanlarda pek Devamı…

Hasta Dosyasının Eksik Tutulmasından Sorumluluk

Hasta dosyası tutma zorunluluğu ve dosyanın içeriği, Yatarak Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde belirlenmiştir. “Yataklı tedavi kurumu” ifadesinden yalnızca hastaneleri anlamamak gerekir. Yönetmelikte ilgili sağlık kurumları şu şekilde belirtilmiştir: Madde 4 – Yataklı Tedavi Kurumları : Hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kontrol ettirmek isteyenlerin, ayaktan veya yatarak müşahade, Devamı…

Boşanmada ve Miras Paylaşımında Şirket Hisseleri

Boşanma sonrası malvarlığının tasfiyesine yalnızca gayrimenkuller, banka hesapları ve motorlu taşıtlar gibi malvarlığı değerleri değil, şirket hisseleri ve bu hisselerden edinilen kazanç da dahil olur. Benzer şekilde vefat durumunda da bu hisseler mirasçılara geçecek ve şirketin ortaklık yapısında büyük bir değişiklik olacaktır. Son derece detaylı olan bu konulara ilişkin en Devamı…

Önemi Gözden Kaçırılan Bir Kurum: Aile Anayasası

Aile Şirketi Aile şirketi terimi, en genel tanımıyla, paylarının çoğunluğu ve yönetimi bir ailenin üyelerine ait olan şirketleri ifade etmektedir. En az iki kuşak şirket bünyesinde çalışmakta ve şirketin devamlılığı genellikle ailenin finansal geleceği bakımından önemli bir rol teşkil etmektedir. Deloitte tarafından hazırlanan “Aile Şirketlerinde Sürdürülebilir Başarının Anahtarı” raporunda, aile Devamı…

nft nedir? türk hukukundaki yeri nedir?

NFT nedir? Türk Hukukundaki Yeri Nedir? Non-fungible token kavramının kısaltması olan NFT’leri, Evrim Ağacı yazısında da belirtildiği üzere, gayri-misli jeton olarak çevirmek mümkündür(1). Ancak, kısaltmanın yaygın kullanımı sebebiyle, burada NFT olarak bahsetmeye devam edeceğiz. NFT’ler, en basit şekliyle, dijital ürünlerin blokzincire kaydedilmeleriyle oluşturulan, her biri kendine has dijital birimler olarak Devamı…

Reklam Kurulu Kararları

Reklam Kurulu kararlarında reklamlar hangi yönlerden incelenmektedir? Reklam Kurulu kararları, genel olarak kamu düzeni, genel ahlaka uygunluk, aldatıcı olmama, ilgili mevzuatlara uygun olma, örtülü olmama, yeterli veriyi içerme ve verilerin ispatlanabilirliği açılarından yapılan inceleme sonucunda verilmektedir. Reklam Kurulu ne tür kararlar verebilir? İnceleme sonucunda, genellikle geçici durdurma, durdurma cezası, aynı Devamı…

İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilme Kararı

İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilme Kararı Neden Önemli? Kadınları Koruyan Bir Yasa Kalmadı mı? 20/03/2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Çekilme Kararı”/ “Karar”) ile, İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin feshedilmesine karar verildi. Çekilme Kararı’nın Devamı…