Uzaktan Sağlık Hizmetleri

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANDI  Sağlık hizmetlerine uzaktan erişim, kısıtlı bir alanda da olsa uygulanmaya başlanmıştı. Fakat hekimle uzaktan görüşme sağlamanın yasal zemini bulunmamaktaydı. 10.02.2022 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik, hekimle görüşmelerin ve Devamı…

Beyaz Yakalılar İçin İş Hukuku – VIII

İşyerinde COVID-19 Önlemlerinin Alınmaması Sebebiyle İstifa* COVID-19 aşılarının yaygınlaşmasıyla, aşı olmayan personelin işten çıkarılıp çıkarılmayacağı sorunu ortaya çıktı. Bu konuda açık bir düzenleme veya yargı kararı henüz bulunmadığı için, olası bir yargılamanın sonuçlarını öngörmek kolay değildir. Yalnızca aşı olmamanın, somut Devamı…

Reklam Kurulu Kararları

Reklam Kurulu kararlarında reklamlar hangi yönlerden incelenmektedir? Reklam Kurulu kararları, genel olarak kamu düzeni, genel ahlaka uygunluk, aldatıcı olmama, ilgili mevzuatlara uygun olma, örtülü olmama, yeterli veriyi içerme ve verilerin ispatlanabilirliği açılarından yapılan inceleme sonucunda verilmektedir. Reklam Kurulu ne tür Devamı…