Beyaz Yakalılar İçin İş Hukuku – VIII

İşyerinde COVID-19 Önlemlerinin Alınmaması Sebebiyle İstifa* COVID-19 aşılarının yaygınlaşmasıyla, aşı olmayan personelin işten çıkarılıp çıkarılmayacağı sorunu ortaya çıktı. Bu konuda açık bir düzenleme veya yargı kararı henüz bulunmadığı için, olası bir yargılamanın sonuçlarını öngörmek kolay değildir. Yalnızca aşı olmamanın, somut Devamı…

Hasta Dosyasının Eksik Tutulmasından Sorumluluk

Hasta dosyası tutma zorunluluğu ve dosyanın içeriği, Yatarak Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde belirlenmiştir. “Yataklı tedavi kurumu” ifadesinden yalnızca hastaneleri anlamamak gerekir. Yönetmelikte ilgili sağlık kurumları şu şekilde belirtilmiştir: Madde 4 – Yataklı Tedavi Kurumları : Hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin Devamı…

Reklam Kurulu Kararları

Reklam Kurulu kararlarında reklamlar hangi yönlerden incelenmektedir? Reklam Kurulu kararları, genel olarak kamu düzeni, genel ahlaka uygunluk, aldatıcı olmama, ilgili mevzuatlara uygun olma, örtülü olmama, yeterli veriyi içerme ve verilerin ispatlanabilirliği açılarından yapılan inceleme sonucunda verilmektedir. Reklam Kurulu ne tür Devamı…