Reklam Kurulu kararlarında reklamlar hangi yönlerden incelenmektedir?

Reklam Kurulu kararları, genel olarak kamu düzeni, genel ahlaka uygunluk, aldatıcı olmama, ilgili mevzuatlara uygun olma, örtülü olmama, yeterli veriyi içerme ve verilerin ispatlanabilirliği açılarından yapılan inceleme sonucunda verilmektedir.

Reklam Kurulu ne tür kararlar verebilir?

İnceleme sonucunda, genellikle geçici durdurma, durdurma cezası, aynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası kararları verilmektedir.

Reklam Kurulu kararlarına karşı hangi hukuki yollara başvurabiliriz?

Reklam Kurulu tarafından verilen kararlar, idari karar niteliği taşımaktadır. Bu sebeple Reklam Kurulu kararının ilgili kişiye tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde idare mahkemelerinde iptal davası açılabilir.

Reklam Kurulu kararına karşı iptal davası açılması, kararın uygulanmasını durdurmaya yeter mi?

Hayır. Bunun için iptal davasının açıldığı idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı vermesi gerekir. Ancak uygulamada mahkemelerin genel olarak bu kararı vermekten kaçındığı görülmektedir. Bu sebeple verilen ceza, ilgili kişi tarafından derhal uygulanmalıdır. Aksi takdirde, Reklam Kurulu yeniden inceleme başlatarak çok daha yüksek tutarlarda ceza kararları verebilmektedir.

Perakende ürün satışı bakımından reklamları nasıl yapmalıyız? Reklam Kurulu en çok hangi konularda ceza veriyor?

Perakende ürünlerin reklamları bakımından en çok rastladığımız ceza sebeplerinden biri, reklamların gerçek durumu tam olarak yansıtmamasıdır. Bu bakımdan reklamda iddia edilen veriler ispatlanabilir olmasına dikkat edilmelidir. Örneğin, bir ürünün indirimli olarak satışa çıkarıldığı iddia ediliyor ise, ürünün önceki fiyatı ile sonraki fiyatı arasındaki fark hakikaten de reklamda belirtildiği gibi olmalıdır.

İkinci önemli husus, internet üzerinden yapılan mesafeli satışlarda ürünlerin stok bilgisinin tüketiciye gösterilmesidir. Bu basit kuralın ihlalinden ötürü çokça ceza verildiği gözlemlenmektedir.

Sağlık sektörü bakımından en çok karşılaşılan ceza sebepleri nelerdir?

Yoğunluklu olarak güzellik salonları ve estetik merkezlerine ceza kesilmektedir. Ana sebep, bu kuruluşların sağlık hizmeti sundukları intibasını yaratan reklamlar yayımlamalarıdır.

Instagram üzerinden öncesi/ sonrası şeklinde estetik operasyon görüntülerini yayımlayan doktorlar hakkında verilen oldukça fazla ceza kararı bulunmaktadır. Bu cezalar genellikle ilk başta durdurma cezası şeklinde verilmekte, durdurulmazsa idari para cezası kesilmektedir.

Son dönemde Covid-19 sebebiyle sayıları bilhassa artan bağışıklık sistemini güçlendirici gıda takviyelerine ilişkin reklamlar hakkında ciddi para cezaları kesildiği görülmektedir. Örneğin, Reklam Kurulu, 9 Şubat 2021 tarihli toplantıda, 2020/5099 numaralı dosya kapsamında, Bayer’in “Redoxon Efervesan Tablet C Vitamini, D Vitamini ve Çinko” ve “Redoxon Kids” adlı ürünlere yönelik olarak televizyon kanallarında yayınlanan “Redoxon ile Ailecek Gardınızı Alın” sloganlı reklamları hakkında,

…halihazırda geçerli olan mevzuat hükümlerine göre, çeşitli vitaminler, mineraller ve probiyotikler gibi insanın bağışıklık sistemine etkisi – katkısı olabilecek ürünlerin tanıtımlarında kullanılabilecek beyanların “Bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur” veya “Bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur”  şeklinde sınırlandırıldığı ve reklamlarda yer alan söz konusu ifade ve görüntülerin mevzuatta izin verilen bu sınırların dışına çıktığı, ayrıca, Reklam Kurulu’nun 12.05.2020 tarih ve 297 sayılı toplantısında, inceleme konusu ürünlere ilişkin olarak firma hakkında uygulanan idari yaptırım kararı ile her türlü mecrada yayını durdurulan ifade, reklam ve tanıtımların yayınına devam edilmesinin de açıkça mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

Diğer yandan, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre kullanımına izin verilen sağlık beyanlarının gıdanın kendisine değil gıdanın içeriğinde bulunan bileşene atıf yapması ve doğrudan ilgili bileşenle birlikte kullanılması gerektiği, bununla birlikte, “Redoxon Efervasan Tablet C Vitamini, D Vitamini ve Çinko” adlı ürüne ilişkin televizyon reklamında, “Redoxon 3’lü Etki içeriğindeki C, D vitamini ve çinko ile bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur” şeklinde bir sağlık beyanına yer verilmekle birlikte, ilgili sağlık beyanının beyanda atıf yapılan sağlık etkisinin doğrudan ürün tarafından sağlandığını belirterek ve ürünle ilişkilendirilerek kullanılmasının mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmiş olup…

gerekçesiyle

6502 sayılı Kanun’un 63üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca 419.126 TL (Dörtyüzondokuzbinyüzyirmialtı Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir(1).

——————————

(1)- https://www.ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kurulu-kararlari


0 yorum

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: