Reklam Kurulu Kararları

Reklam Kurulu kararlarında reklamlar hangi yönlerden incelenmektedir? Reklam Kurulu kararları, genel olarak kamu düzeni, genel ahlaka uygunluk, aldatıcı olmama, ilgili mevzuatlara uygun olma, örtülü olmama, yeterli veriyi içerme ve verilerin ispatlanabilirliği açılarından yapılan inceleme sonucunda verilmektedir. Reklam Kurulu ne tür kararlar verebilir? İnceleme sonucunda, genellikle geçici durdurma, durdurma cezası, aynı Devamı…