Devamsızlık Sebebiyle Fesih

Göksun Gökçe Duran

Göksun Gökçe Duran

İşçinin işe gelmediği durumlarda pek çok zaman, işveren doğrudan çıkış yapmaktadır. Oysa devamsızlığın neden kaynaklandığı özellikle kıdem ve ihbar tazminatı yönünden çok önemlidir.

İşçinin işe gelmediği durumlarda pek çok zaman, işveren doğrudan çıkış yapmaktadır. Oysa devamsızlığın neden kaynaklandığı özellikle kıdem ve ihbar tazminatı yönünden çok önemlidir. Örneğin işçi rahatsızlandığı veya kaza geçirdiği için gelemiyor olabileceği gibi, artık orada çalışmak istemediği için de gelmiyor olabilir. Peki, çalışmak istemeyen işçi işten mi çıkarılacak yoksa istifa mı etmiş olacaktır? Eğer işten çıkarılacaksa bu işçi kıdem tazminatına hak kazanmış mıdır?

 

Bu tamamen prosedürü izlemekle ilgili bir konudur. Bu şekilde işten çıkarılacak işçiye ihbar ve kıdem tazminatı ödenip ödenmeyeceği, uygulanan prosedüre göre belirlenir.

 

Kanunda, işçiye devamsızlık halinde derhal yani tazminatsız feshin koşulu şudur:

 

“İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.”

 

Görüldüğü gibi, işçinin devamsızlığının kaynağı çok önemlidir. Bu sebeple işçiye önce bir ihtarname çekilmesi gerekir. Bu ihtarda işe geri dönmediği takdirde iş sözleşmesinin derhal ve tazminatsız olarak feshedileceği bildirilir.

 

Bu ihtarın çekilmesinden önce ise işçinin işe gelmediği her bir gün için ayrı ayrı tutanak tutulması gerekmektedir.

 

İhtarın ulaşmasına ve varsa verilen sürenin geçmesine rağmen işçi halen geçerli bir mazeret sunamıyor ve işe devam da etmiyorsa, iş sözleşmesi ancak bundan sonra feshedilebilir.  Feshin devamsızlık sebebiyle derhal yapıldığı açık olmalıdır. Eğer fesih “geçerli sebeple” olarak bildirilirse o takdirde kıdem ve ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü doğacaktır. Fesih eğer “istifa” olarak gösterilirse ciddi bir ispat sorunu ortaya çıkacaktır. Bütün bunlar sebebiyle, işe gelmeyen işçi hakkında tutanak tutulması ve ihtarname düzenlenmesi çok çok önemlidir.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email

Kat Mülkiyeti Hakkında

İçindekiler

Yazının ana fikrini oluşturan abstract.

Kat Mülkiyeti Nedir

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kat Maliki Kimdir

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Detaylar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.