Hasta Dosyasının Eksik Tutulmasından Sorumluluk

Hasta dosyası tutma zorunluluğu ve dosyanın içeriği, Yatarak Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde belirlenmiştir. “Yataklı tedavi kurumu” ifadesinden yalnızca hastaneleri anlamamak gerekir. Yönetmelikte ilgili sağlık kurumları şu şekilde belirtilmiştir: Madde 4 – Yataklı Tedavi Kurumları : Hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kontrol ettirmek isteyenlerin, ayaktan veya yatarak müşahade, Devamı…