Beyaz Yakalılar İçin İş Hukuku- III

Rekabet Yasağı Sözleşmeleri Rekabet yasağı özetle, belli konumdaki çalışanların işverenle rekabet oluşturacak başka çalışmalarda bulunamaması anlamına gelir. Özellikle nitelikli işgücündeki yer değişikliklerinde rekabet yasağı sıkça gündeme gelmektedir. Uygulamada, rekabet yasağı sözleşmelerinde çalışanlar aleyhine cezai şartlar düzenlenmektedir. Fakat bunların kimi zaman geçersiz sayıldığı veya hakim tarafından indirildiği görülmektedir. Rekabet yasağının gündeme Devamı…