Beyaz Yakalılar İçin İş Hukuku- V

İşverence Ödenen Eğitim Giderlerinin İadesi Çalışanların yetkinliklerini artırıcı eğitimlerin sayısı giderek artmaktadır. Kimi hallerde bu eğitimin ücretini işveren öder ve karşılığında, belirli bir süre işten ayrılmama taahhütü alır. Bu taahhütün ihlali halinde eğitim giderinin iade edilmesiyle birlikte, cezai şart ödeneceği de düzenlenebilmektedir. Taahhütün geçerli olması için yazılı olması zorunludur. İşverenin Devamı…