Beyaz Yakalılar İçin İş Hukuku – VI – Esnek Çalışma Modelleri

Gündemdeki Esnek Çalışma Modelleri İş hukukunda esas çalışma modeli, belirsiz süreli ve tam zamanlı iş sözleşmesidir. Bunun dışında kalan modeller istisnai olup, esnek çalışma da bunlardan biridir. Esnek çalışmaya ilişkin düzenlemeler hemen her istihdam ve kalkınma paketinde önerilmekteyse de, çalışanlar yönünden hak ihlali riski doğduğundan, uzlaşma her zaman sağlanamamaktadır. Çalışma Devamı…