Beyaz Yakalılar İçin İş Hukuku – I

Şirket Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmelerinde İş Sözleşmelerinin Durumu Şirketler arasında birleşme, bölünme ve tür değiştirme hareketleri sık görülmektedir. Bu hareketlerin iş sözleşmelerine etkisi Ticaret Kanunu’nda (TTK) ayrıca düzenlenmiştir. Bu hallerde Ticaret Kanunu ile İş Kanunu’nun birlikte değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca, örneğin rekabet yasağı konusunda Borçlar Kanunu’nu da incelemek gerekecektir. Toplu Devamı…