Beyaz Yakalılar İçin İş Hukuku- III

Rekabet Yasağı Sözleşmeleri Rekabet yasağı özetle, belli konumdaki çalışanların işverenle rekabet oluşturacak başka çalışmalarda bulunamaması anlamına gelir. Özellikle nitelikli işgücündeki yer değişikliklerinde rekabet yasağı sıkça gündeme gelmektedir. Uygulamada, rekabet yasağı sözleşmelerinde çalışanlar aleyhine cezai şartlar düzenlenmektedir. Fakat bunların kimi zaman geçersiz sayıldığı veya hakim tarafından indirildiği görülmektedir. Rekabet yasağının gündeme Devamı…

Beyaz Yakalılar İçin İş Hukuku – I

Şirket Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmelerinde İş Sözleşmelerinin Durumu Şirketler arasında birleşme, bölünme ve tür değiştirme hareketleri sık görülmektedir. Bu hareketlerin iş sözleşmelerine etkisi Ticaret Kanunu’nda (TTK) ayrıca düzenlenmiştir. Bu hallerde Ticaret Kanunu ile İş Kanunu’nun birlikte değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca, örneğin rekabet yasağı konusunda Borçlar Kanunu’nu da incelemek gerekecektir. Toplu Devamı…